top of page

Voorbehoud: (De Kleine Lettertjes)
Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld en geeft u een inzicht op welke wijze de woningen gerealiseerd zullen worden. Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van wijzigingen en afwijkingen die noodzakelijk zijn en/of voortvloeien uit nadere eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Tevens wordt het recht voorbehouden af te wijken van omschreven maten, constructies en materialen, indien en voor zover dit uitvoeringstechnisch en/of esthetisch noodzakelijk mocht blijken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, waarde of bruikbaarheid. 

De maten die op de website zijn vermeld, zijn de voorlopige afmetingen. De definitieve maatvoering wordt bij het uitwerken van de plannen en uiteindelijk bij de uitvoering van de bouw vastgesteld. Mochten er afwijkingen voorkomen in de maatvoering ten opzichte van de verkoopdocumentatie, dan is hiervoor geen aanspraak mogelijk jegens verkoper, ontwikkelaar en/of bouwondernemer. 

De opgenomen perspectief- en geveltekeningen zijn een 'artist impression'. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend, aan de kleurstellingen en dergelijke evenmin; deze worden veelal in een later stadium door de architect ingevuld. Ingetekende interieursuggesties, groenvoorzieningen in de situatietekeningen, plattegronden, geveltekeningen, tuininrichtings- en perspectieftekeningen worden niet per definitie geleverd, tenzij nadrukkelijk vermeld in de technische omschrijving. 

Bij eventuele scheurvorming door materiaalkrimp en/of materiaalkruip, afwijkingen in verband met constructieve eisen en afwijkingen in de plaats en het aantal hemelwaterafvoeren is geen aanspraak mogelijk jegens verkoper, ontwikkelaar en/of bouwondernemer. 

De in de plattegrond afgebeelde montageplaatsen voor elektra, cv-installatie en sanitair en de keukenopstelling zijn ter indicatie aangegeven. De exacte plaats en maatvoering worden bij het uitwerken van de plannen en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld. Afwijkingen kunnen dus voorkomen, daarvoor is geen aanspraak mogelijk jegens verkoper, ontwikkelaar en/of bouwondernemer. 

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mydomo is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.  

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Mydomo niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Mydomo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur. 


English
These particulars, specifications and accompanying price lists on this website are issued on the understanding that they do not form part of any contract. Measurements are approximate and maps or plans are not drawn to scale. The builder reserves the right to make alterations to the design specification in the interest of the overall quality of the development. 

The developer shall not be liable for any loss incurred by any person relying on such information. 

bottom of page